ورق کاری و پانچ کاری و خم کاری

ورق کاری و پانچ کاری و خم کاری

خدمات ورق کاری با انواع ورق های فلزی یا  گالوانیزه


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت