کپسول آتشنشانی

  • 26 تير , 1398
  • 450 نفر
  • کد خبر 100007
کپسول آتشنشانی
آتش مسئله ای نیست که به راحتی از آن بتوان عبور کرد و این اتفاق را در زندگی روزمره نادیده گرفت زیرا یک لحظه غفلت و بی توجه ای و حتی اتفاق ناگهانی که انسان در آن دخیل نباشد باز هم در کمین زنگی انسان است 
زیرا یک لحظه بی توجهی به آن میتواند عمری پشیمانی و حسرت را در بر داشته باشد چه خسارت مالی و بدتر از آن خسارت جانی که درصورت توجه نکردن به آن عواقب غیرقابل جبرانی در کمین انسان و محیط زیست است 
برای همین این نکته حائز اهمیت است که دقت داشته باشیم جعبه های آتش نشانی و کپسول های خود را از جایی تهییه کنیم که مطمعن بوده و دارای کیفیت و مجوز رسمی ومورد تایید مراکز آتشنشانی باشد 
شرکت مهرفرصنعت این تضمین و اطمینان را به شما می دهد که با خیال  آسوده و بدون استرس در محیط های کاری و زندگی فعالیت کنید