شلینگ آتش نشانی

شلینگ آتش نشانی 

یکی از اصلی ترین وسیله مورد نیاز در تمامی مکان ها برای اطفا حریق می باشد جهت خرید با کیفیت ترین نوع شلینگ آتش نشانی در مدل های متنوع با مهرفر صنعت تماس بگیرید 
ax

 

ax