رعایت موارد ایمنی با ساپورت های تاسیساتی

رعایت موارد ایمنی با ساپورت های تاسیساتی

تجهیزات ایمنی ساختمان و اهمیت استفاده از آن

آیا می دانید که اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی ساختمان چه اثرات مفیدی را می توان به دنبال داشته باشد؟

ساپورت سینی کابل

ساپورت ( نگهدارنده ) سینی کابل ، سیستم نگهدارنده این تجهیز بر روی سقف و یا دیوار می باشد که این سیستم ، وزن مجموعه سینی و کابلهای درون آن را تحمل می کند.

ایمنی ساختمان ها در ابهام

سالانه تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های ساختمانی و اشخاص ثالث پیرامون کارگاه‌ها از بی احتیاطی مجریان ساختمان و بی‌تفاوتی و بی‌عملی دستگاه‌های مسوول آسیب دیده یا جان خود را از دست می‌دهند

مهار شعله های آتش در منزل مسکونی

آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان 17 شهریور با حضور به موقع آتش نشانان خاموش و از سرایت آتش به دیگر قسمتهای ساختمان جلوگیری شد.

کپسول‌های رنگارنگ آتش‌نشانی را می‌شناسید

کپسول‌های رنگارنگ آتش‌نشانی را می‌شناسید