معرفی تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

  • 12 بهمن , 1399
  • 700 نفر
  • کد خبر 100011
معرفی تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

معرفی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 

ایمنی آتشنشانی به برنامه ریزی ها و طراحی زیر ساخت ها با هدف کاهش حوادث و جلوگیری از گسترش آتش سوزی با استفاده از وسایل و تجهیزات آتشنشانی است.
ایمنی در برابر آتش و حادثه یعنی استفاده از ووسایل ساختمانی مقاوم و با کیفیت در برابر هرگونه حادثه آتش سوزی می باشد.با اقدامات پیشگیرانه ،ایمنی ساخت ،استفاده از تجهیزات آتشنشانی در ساختمان ها و محوطه ها هست.
استانداردجهانی صنعت آتشنشانی osha میباشد .وآژنس های حفاظت از آتش (nfpa)تعدادی از مقررات را با هدف اطمینان از ایمنی در برابر آتش در محیط های مختلف ارائه می دهد .ایمنی دربرابر آتش یعنی نگهداری درست و ایمن از مواد قابل اشتعال خطرناک ،نصب سیستم های اعلام اعلام و اطفاءحریق ،آموزش برخورد هنگام حادثه از جمله اعلام آتش سوزی تخلیه اضطراری ومراحل برخورد با آتش و همین طور رعایت موارد ایمنی برق ساختمان ها را مد نظر قرار دهد .هنگام مواجه با آتش از موارد مختلفی می توان استفاده کرد مثلان آب فشرده ،اسپری آب ،پودر خشک نوع 1و2 که نوع دوم قوی تر است.دی اکسید کربنco2مواد شیمیایی مرطوب ،فوم .توجه به نکات ایمنی محل کار و زندگی شما بسیار مهم است خوشبختانه در کشور ما حدود 15 سال است که همه ی ساختمان ها باید از خدمات ایمنی برخوردار باشند.